Een huisbezoek kunt u aanvragen tussen 08.00 uur en 11.00 uur

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan een huisarts u ook thuis bezoeken.
Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente zal altijd vragen naar de reden van het huisbezoek om vervolgens samen met uw arts te beoordelen of en wanneer een huisbezoek afgelegd wordt.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar de
praktijk te komen. Indien het mogelijk is ontvangen wij u bij voorkeur in de praktijk,  omdat hier de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter  zijn.

Visites op afspraak worden gereden tussen 12:00-14:00 uur.